Sunday, 27 September 2015

Aura Malaya

Aura Malaya namanya.
His name is Aura Malaya

Juara Tempur Malaya yang diharapkan boleh dihantar untuk bertempur
The Malayan Fighter to be sent for battle

Harap-haraplah ada bon yang dekat-dekat untuk uji serama ini
Hopefully there is a contest around my place to test his ability

No comments:

Post a Comment